Gjør endringer

James M. Black

Medvirker på

Kristin Reitan
Salmer komponist
1995
Gunstein Draugedalen
Hjemme i himlen komponist
1993