Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

James Lord Pierpoint

Født: 25. april 1822
Død: 5. august 1893

Amerikaner som skrev «Jingle bells» som er blitt oversatt til «Bjelleklang» i Norge. En av de mest kjente julesangene som er blitt oversatt til en rekke språk. Den norske versjonen som har vært mest brukt er ved Juul Hansen.

Amerikaner som skrev «Jingle bells» som er blitt oversatt til «Bjelleklang» i Norge. En av de mest kjente julesangene som er blitt oversatt til en rekke språk. Den norske versjonen som har vært mest brukt er ved Juul Hansen.