Oversikten viser revisjonshistorikk for Jacques Brel

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 31.05.2015 14:40 karjo