Gjør endringer

J. U. Wehrli

Medvirker på

Lars Lillo-Stenberg
Å, var jeg en sangfugl komponist
1996