Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Ivar Weido Hovden

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn 20.02.2018 19:58 nag2rom
fødsel/opprinnelse 18.10.2012 19:35 nag2rom
fødsel/opprinnelse, bilder 07.10.2012 19:09 nag2rom