Oversikten viser revisjonshistorikk for Ivar Nøkleby

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 16.04.2013 08:19 MaritJ