Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ivar Bøksle

Født: 29. april 1947

Mest kjent for å ha sunget sørlandsviser sammen med sin bror Eivind Bøksle. Far til Helene Bøksle.

Mest kjent for å ha sunget sørlandsviser sammen med sin bror Eivind Bøksle. Far til Helene Bøksle.