Gjør endringer

Ingulf Bakken

Medvirker på

Tone Hulbækmo
Kåmmå no /sitert/
1999
Tone Hulbækmo
Kåmmå no /sitert/
1983