Oversikten viser revisjonshistorikk for Ingrid Byng Hills

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 01.07.2016 08:23 yrklark
navn, fødsel/opprinnelse, sted 01.07.2016 08:15 yrklark