Gjør endringer

Ingjal Hoel

Medvirker på

Tone Hulbækmo
Kåmmå no komponist;/sitert/
1983