Oversikten viser revisjonshistorikk for Ingar Schaug

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 20.10.2012 11:49 nag2rom
fødsel/opprinnelse, medlemmer 19.10.2012 18:35 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 19.10.2012 18:34 nag2rom