Oversikten viser revisjonshistorikk for Igor Kill

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 05.12.2016 23:19 karjo