Oversikten viser revisjonshistorikk for I. Schjoldager

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 15.05.2013 12:00 MaritJ