Oversikten viser revisjonshistorikk for Hugo Rokkan Nilsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 04.06.2013 09:26 MaritJ