Gjør endringer

Høye Kvåle

Medvirker på

Knut Buen
Med Slåttespel som Kall /sitert/
2000
Knut Buen
Der og da /sitert/
1999