Gjør endringer

Hjærterknægt

Medvirker på

Vidar Lønn-Arnesen
A la da Capo! oversetter
1999