Gjør endringer

Hilde Skeie

Medvirker på

Småkvedarane
Småkvedarane frå Voss syng utøver
2000