Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hi Five

Tror dette er feil kobling til Øystein Sunde. Øystein Sunde hadde et et band på slutten av 1960-tallet som het Hi five, men tror det er noe annet,

Tror dette er feil kobling til Øystein Sunde. Øystein Sunde hadde et et band på slutten av 1960-tallet som het Hi five, men tror det er noe annet,

Utgivelser (album)

Hi Five
Next Right
2003