Oversikten viser revisjonshistorikk for Herman Wildenvey

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse 10.10.2015 11:58 karjo