Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hensynsløs

Dannet: 24. desember 1980
Splittet: 24. desember 2007
Fra: Ålesund

Medlemmer

John Cash Zeitz Trommer, Bass, Vokal, Støy
Steinar Remme Gitar, vokal, motorsag, vinkelsliper, støymaskiner, orgel, bass