Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Henry Purcell

Henry Purcell (f. 10.9.1659 i Westminster, d. 21.11.1695 samme sted) var en engelsk organist og komponist av barokkmusikk, som med sin særegne blanding av italiensk og fransk barokkmusikk med element av eldre engelsk musikk skapte en egenartet stil som kom til å bli regnet som typisk engelsk barokkmusikk.

Henry Purcell (f. 10.9.1659 i Westminster, d. 21.11.1695 samme sted) var en engelsk organist og komponist av barokkmusikk, som med sin særegne blanding av italiensk og fransk barokkmusikk med element av eldre engelsk musikk skapte en egenartet stil som kom til å bli regnet som typisk engelsk barokkmusikk.