Matched: artister/(.*)

Relaterte biografier

Gjør endringer

Henrik Dahl

Visesanger, 30.03.1883–15.04.1961, født i Kristiania. Dahl kombinerte en akademisk utdannelse med svært aktiv teater- og revyvirksomhet i studentdagene. Han ble cand.jur. i 1908, og hadde sin offisielle sangdebut med en viseaften i Kristiania i 1909. I 1911–13 studerte han sang i Berlin, og opptrådte som konsertsanger i Norden og Tyskland i perioden 1909–1927. Som visesanger og kabaretkunstner får han følgende omtale for sin innsats på scenen: «Den mest humørfyldte fremfører av periodens muntre sange er Henrik Dahl... han førte et rigt.. Les mer..

Visesanger, 30.03.1883–15.04.1961, født i Kristiania. Dahl kombinerte en akademisk utdannelse med svært aktiv teater- og revyvirksomhet i studentdagene. Han ble cand.jur. i 1908, og hadde sin offisielle sangdebut med en viseaften i Kristiania i 1909. I 1911–13 studerte han sang i Berlin, og opptrådte som konsertsanger i Norden og Tyskland i perioden 1909–1927. Som visesanger og kabaretkunstner får han følgende omtale for sin innsats på scenen: «Den mest humørfyldte fremfører av periodens muntre sange er Henrik Dahl... han førte et rigt utvalg av det nye aarhundredes norske studenterviser med over til koncerttribunen og cabaretens podium – han kan nævnes som inkarnationen av studenterhumøret fra samfundets teater og varieté» (Det norske Studentersamfund gjennom 100 aar 1813–1913). Dahl var direktør for kabareten Den røde Lykt 1921–1923, og var engasjert på Chat Noir 1923–1925. Etter 1927 satset han på en karriere som forretningsmann. I 1938 var han tilbake som sanger i Kringkastingen, med Kristiania-viser av Vilhelm Dybwad og Leif Rode. Det finnes mange grammofoninnspillinger med Henrik Dahl for The Gramophone Company (GC), Pathé og Parlophon fra tiden før 1927. Han debuterte for GC i 1910, og fra dette året finner vi innspillingen «Tordivelen og flua». Mange forbinder nok denne med Alf Prøysen, men den ble gjort kjent lenge før Prøysen kom med sin versjon. Av andre populære innspillinger med ham kan nevnes «Kirsten Jordbærpike», «Gud vet hvem som kysser deg nu» og «Selma». Platene hans, i alt ca. 40 innspillinger for GC, 37 for Pathé, og 10 for Parlophon i 1922 (alle fra Gluntarne), gir en unik mulighet til å bli kjent med visetradisjonen fra teater og kabaret i Norge i tiden 1900–20. Omtale av Henrik Dahl finnes i Studentene fra 1902 og Teaterkatten 1915.
Hele eller deler av biografien er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.