Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Henninge Båtnes Landaas

Fra: Trondheim

Fiolinist og bratsjist fra Trondheim. Startet å spille som barn. Har vært medlem av Trondheimsolistene og Vertavokvartetten.

Fiolinist og bratsjist fra Trondheim. Startet å spille som barn. Har vært medlem av Trondheimsolistene og Vertavokvartetten.

Medlem i

Vertavokvartetten (Tidligere medlem)