Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Helge Jordal

Født: 17. februar 1946
Fra: Bergen

Skueapiller fra Bergen som har hatt mange roller både på film og teater. På film har han f.eks. hatt hovedrolle i filmen 'Orions belte' m.fl.. På teater har han hatt flere roller på Den Nationale Scene i Bergen, f.eks. Jeppe på bjerget' m.fl. Han har også hatt et band 'Jordal Express' som har en plateutgivelse. Han hadde oså en forestilling 'Grafitti' i 1986-87 sammen Carmen de la Nuez. Forestillingen ble sendt på NRK TV i 1988. Forestillingen ble også oppført.. Les mer..

Skueapiller fra Bergen som har hatt mange roller både på film og teater. På film har han f.eks. hatt hovedrolle i filmen 'Orions belte' m.fl.. På teater har han hatt flere roller på Den Nationale Scene i Bergen, f.eks. Jeppe på bjerget' m.fl. Han har også hatt et band 'Jordal Express' som har en plateutgivelse. Han hadde oså en forestilling 'Grafitti' i 1986-87 sammen Carmen de la Nuez. Forestillingen ble sendt på NRK TV i 1988. Forestillingen ble også oppført på scenen. På en av disse forestillingen deltok Bjørn Afzelius på en forestilling i Oslo.
De deltok også sammen i et av Rune Larsens programmer sommeren 1997.
Helge Jordal deltok på den store Nicaragua-konserten på Rockefeller i mars 1989 som ble arrangert av Bjørn Afzelius og Åge Aleksandersen i samarbeid med norsk og svensk bistandshjelp til inntekt for kulturhuset i Nicaragua.