Oversikten viser revisjonshistorikk for Helge Iberg

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 31.03.2016 19:36 karjo