Oversikten viser revisjonshistorikk for Helge Hummervoll

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 20.12.2012 00:27 MaritJ