Gjør endringer

Helge Grande

Medvirker på

Gunnbjørn Hauknes, Majken Carlsson
Vals til Majken komponist
1997