Oversikten viser revisjonshistorikk for Helga Trømborg

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 07:43 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 11.10.2012 16:35 MaritJ