Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Heidi Smith-Solevåg

Født: 11. november 1974

Medvirker på

Staben
La Mæ Gi Dæ Ei Hand utøver
1995