Oversikten viser revisjonshistorikk for Håvard Krogedal

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
sted 10.07.2013 07:42 MaritJ
fødsel/opprinnelse 27.10.2012 19:40 MaritJ