Oversikten viser revisjonshistorikk for Håvard Jørgensen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, bilder 07.05.2015 08:40 hojo
alias, fødsel/opprinnelse, sted 07.05.2015 08:31 hojo
alias, fødsel/opprinnelse, medlemmer 07.05.2015 08:31 hojo