Oversikten viser revisjonshistorikk for Håvard Gimse

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 26.01.2014 12:27 karjo