Oversikten viser revisjonshistorikk for Håvar Bendiksen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 10.05.2013 15:03 MaritJ