Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hartvik & The Heartbreakers

Credits

Bass – Øivind Karlsen
Drums, Vocals – Karsten Loly
Guitar – Espen Farstad, Knut Reiersrud
Harmonica – Tore Hartvik Kristensen

Credits

Bass – Øivind Karlsen
Drums, Vocals – Karsten Loly
Guitar – Espen Farstad, Knut Reiersrud
Harmonica – Tore Hartvik Kristensen