Gjør endringer

Harry Storrs

Medvirker på

Frank Nordli
Eg skal kjenna honom komponist