Gjør endringer

Harald Synnes

Medvirker på

Arnstein Johansen
Out of Nowhere - Evergreens musiker
2000
Albert Nordengen
Oslosommer produsent
1998