Oversikten viser revisjonshistorikk for Harald Øhrn

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted, medlemmer 05.12.2012 09:05 MaritJ