Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum
Gjør endringer

Harald Meland

Medlem i

Nordre Sving Gitar, vokal

Medvirker på

Nordre Sving
Livets glade gutter
1999