Oversikten viser revisjonshistorikk for Harald Lie

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 05.02.2014 19:53 karjo