Gjør endringer

Hans Reinfjell

Medvirker på

Ståle Paulsen
Slåtter fra Helgeland /sitert/
1993