Oversikten viser revisjonshistorikk for Hans Olav Trøen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 22.02.2019 09:38 nag2rom