Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hans Meier

Skrev melodien til sangen 'Summerwind' innspilt på norsk som 'Sommervind' av bl.a. Per Asplin.

Skrev melodien til sangen 'Summerwind' innspilt på norsk som 'Sommervind' av bl.a. Per Asplin.