Oversikten viser revisjonshistorikk for Hans Fredrik Jacobsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 22.07.2013 11:59 MaritJ
fødsel/opprinnelse 22.07.2013 11:49 MaritJ