Gjør endringer

Hans Fiskestigen

Medvirker på

Kåre Nordstoga, Knut Buen
Samspel /sitert/
1995
Bukkene Bruse
Bukkene Bruse /sitert/
1993