Oversikten viser revisjonshistorikk for Hans Aleksander Hansen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 19.10.2015 19:19 karjo