Gjør endringer

Halvdan Mathisen

Medvirker på

Bergen Domkantori, Magnar Mangersnes
Julekvad komponist
1992