Oversikten viser revisjonshistorikk for Halvard Thorsnes

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 31.12.2019 01:27 tjern