Gjør endringer

Halgrim Sandelien

Medvirker på

Erik Røine, Hallgrim Berg
Munnharpa /sitert/
1999