Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Halfdan Rasmussen

Dansk poet som skrev mange barnedikt og også en rekke dikt han kalte "tosserier" som startet med "Noget om...". Birgitte Grimstad har sunget flere av hans tekster, og Inger Hagerup oversatte diktene hans til norsk.

Dansk poet som skrev mange barnedikt og også en rekke dikt han kalte "tosserier" som startet med "Noget om...". Birgitte Grimstad har sunget flere av hans tekster, og Inger Hagerup oversatte diktene hans til norsk.