Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Håkon Nakken

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 07:31 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 14.10.2012 14:16 MaritJ